Oya Kara Harita Analizi

Oya Kara

Ay Fazı

Küçülen Ay (225-270) AKREP-YAY

Bu faz öğrendiklerini, bildiklerini, ürettiklerini göstermek, dağıtmak ve bununla diğerlerine yararlı olmakla ilgilidir. Doğada bu bitkinin meyve verme zamanıdır.

Sosyal ortama ve hayata kendi inançlarını, görüşlerini taşımak ve evrensel konuları paylaşmak ister. Entelektüel konularda ateşli ve yenilikçidir ama bir o kadar da dogmatik olabilir. Topluma katkıda bulunacak görüşleri ortaya koymak, düşünce ve ideoloji savaşlarına girmeyi isteyecektir. Sürekli olarak başkalarıyla iletişim ve paylaşım arzusundadır. Tek başına kalmak yerine kalabalıkları tercih eder. Ruhsal konulara ve gelişmeye açık durmak ister. Bu kişiler iletişimci, filozof ve öğretmen olabilir. Erken yaştan itibaren yazma, konuşma ve icra etme konusunda yetenekli olabilir. Fanatikleşme konusunda dikkatli olmalıdır. 

Ay Düğümleri

Güney Ay düğümü “geçmişten getirilen” tecrübelere ve yeteneklere işaret eder – Kuzey Ay düğümü ise hayatın gidişatı sırasında neyin “öğrenilmesi” veya “oluşturulması” gerektiğini tarif eder. Bulundukları evler, hangi hayat alanında deneyimler yaşanacağını gösterir. Tekamül yol haritasıdır.

KAD İkizler & GAD Yay

İkizler – Yay aksı; akıl eksenidir, rasyonel aklı, günlük bilgileri daha derin bilgi ve felsefelere birleştirmeyi anlatır. Alt sıradan gündelik diye tanımlanacak bilinçten üst akıl denilen konuma doğru ilerlemektir. 3.ev ve 9.ev; yakın çevre – uzak çevreyi gösterir.

Kuzey ay düğümünün İkizler burcunda bulunması; kişiden sahip olduğu bu bilgileri günlük hayata indirgemesini, paylaşmasını, öğrenmesini, dualiteye açık olmasını ve hoşgörülü olmasını talep eder, kişi içinde bulunduğu çevrenin dilini kullanarak iletişim kurmayı öğrenmelidir.

Güney ay düğümünün Yay burcunda bulunması; kişinin belli bir hayat görüşü, inançları ve toplum anlayışı olduğunun göstergesidir.  Kişinin bu konularda özgüveni fazladır, aşırı iyimserlik, katılık ve başkalarının fikirlerine açık olmama, kişisel özgürlük eğilimi vardır. Kişi zorlukla karşılaştığında, günlük hayatın getirdiği problemlerden kaçmak için seyahat etme veya soyut kavramlara sığınma isteği duyabilir. İçsel olarak hep bir gitme ve kaçış isteği olması mümkündür.

Geliştirmen gerekenler: Mantık, merak, bilgiyi araştırmak, çevresindeki insanlara odaklanmak, dinlemeyi öğrenmek, dualiteyi kabul etmek.

Uzaklaşman gerekenler: Peşin hükümlü olmak, haklı olma ihtiyacı, kendini ciddiye alma, mesafeli olma, aşırı seyahat isteği, tek taraflı iletişim, bilgiye dayanmadan güdülerle hareket.

KAD 11. Ev & GAD 5. Ev

Kuzey ay düğümü 11.evde kişiden toplumun bir parçası olmayı öğrenmesini, mantıklı ve bağımsız bir yaklaşım içinde olmasını, yeteneklerini kolektif amaçlar için kullanmayı öğrenmesini, herkesin önemli ve eşit olduğunu anlamasını talep eder. Gruplarda aktif olarak yer almak, eşitliğin farkına varmak, diğer insanların da özel olduğunu fark etmek, objektif olmak, grup çıkarlarını ön planda tutmak, yeniliklere açık olmak, geliştirmen gereken özelliklerdir.

Güney ay düğümü 5.evde kişinin hayatta kalması başkalarının onu alkışlamasına ve onaylanmasına bağlıdır, daha önceki yaşamlarında yeterince yaratıcılığını kullanmış ve ilgi çekmiştir. Kendi bildiğini yapma, risk alma, otorite olma isteği, onaylanma ve alkışlanma isteği, dramatik eğilimler, geride bırakman gereken eğilimlerdir. Sanat, yaratıcılık, flört ve çocuk konularında zorlanmalar yaşanabilir.

Yorumlar

Güneş Boğa burcunda ve 11. Evde, burada Güneş Boğa anlamlarının yanı sıra Kova burcu anlamlarını da yansıtır. İlerideki hayat arkadaşın da böyle bir kimliğe sahip olabilir. Sosyal çevre, bir ekibin parçası olmak ya da tüm insanlığa fayda sağlayacak bir işe kendini adamak senin için önemli olabilir. Özgürlük, hümanizm, teknoloji, ilerleme ana konularındır ve en önemlisi de iyimser, geleceğe dair iyi umutlar besleyen bir kişilik verir sana. Güneş aynı zamanda 10. Eve çok yakın olduğu için, Güneş’in yöneticisi Venüs de burada olduğu için kişiliğin Oğlak burcunun anlamlarına da kayar. Yani iş ve hedef odaklı bir kişiliğin olduğunu söyleyebiliriz. Çok hırslısın. Disiplinlisin. Toplumda bir statü sahibi olmak, yönetmek hatta belki kendi işini yapmak senin için önemli olabilir. Dediğim gibi bunlar potansiyel eşin de niteliklerini gösterir bize.

Güneş Algol sabit yıldızında, kadınların ruhlarında yaşadığı tutkunun yoğunluğu ve ara ara ortaya çıkan öfke, kızgınlık patlamalarıyla ilgilidir, yine de Güneş’in yöneticisinin yanık olsa da iyicil ve asaletli olması biraz durumu kotarıyor. 

Güneş Şiron kavuşumu da babayla ilgili gelen yarayı gösteriyor, özellikle babanın toplum içerisinde bir statüsünün ya da ağırlığının olmaması ya da eğitim hayatınla ilgili eksiklikler ya da kaçırılan fırsatların kaynağının baba olduğunu düşünmen söz konusu olabilir. Aslında konu şu, içindeki babanın bir karşılığı yok. 

Şayet Yükselen Aslan’ı da bu Güneş yönetiyor. Yönetmek isteyen ve doğal yönetici kabiliyeti olan bir kişiliğin var. Girdiğin her ortamda dikkati çeker, doğal şekilde lider olur sazı eline alırsın. Sana hükmedilmesi ve ne yapacağının söylenmesi, horozlanılması da bir o kadar asabını bozar. Hayalinde büyük ekipleri, toplulukları yönetmek, onlara liderlik yapmak olabilir. 

Ay Oğlak, 6. Evde, hizmet evinde. Hizmet odaklı, gece gündüz demeden çalışma ve her konuda sorumluluk alma potansiyeli olan birisin. Bu bazen saçını süpürge etmek ve sana ait olmayan sorumluluklara bile atlayarak kendini gereksiz yormak anlamına da gelebiliyor. Ay Oğlak insanları ailelerinde erken yaşta, yaşlarından ağır sorumluluklar alan (örn. Anne çok çalıştığı için kardeşi büyütme) ve aslında çocuk olma fırsatını çok bulamamış kişilerdir. Ailenden bağımsız kendi cumhuriyetini kurma becerisini de ama bu ay veriyor sana. Çalışmanın senin için tek çıkış noktası olduğunu düşünüyorsun. 6. Evdeki Ay zaten hayat boyu çalışmalı…

Kuzey Ay Düğümü İkizler’de ve 11. Evde; zaten sana topluluklar içerisinde ol ve iletişimini geliştir diyor. Hava elementinin hiç olmaması, dğeişkenin de yokluğu bu haritanın en büyük handikapı. Söyleneni çoğu zaman duymuyor anlamıyorsun. Bir tohum var toprakta, tohumu tutmaya yetecek toprak var; tohumu büyütecek su da var, ama hava yok. Kendini geliştirmek için mutlaka etrafını dinlemen, anlaman ve OPEN MINDED olman gerek. Ama burada çok zorlanıyorsun. 

KAD yöneticisi Merkür Boğa’da nuh diyor peygamber demiyor, sabit fikirli. Neye inanmışsan, senin doğrun neyse orada diretiyorsun. Hava elementi eksik olduğunda kişi kendine dışarıdan bakamaz. İkizler ise soru sormayı, araştırmayı, peşin hükümlü olmamayı, o da doğru olabilir, bu da mümkün demeyi gerektirir. Değişken niteliğin de hiç olmadığı için gitmen gereken yön, anlaman gereken burç İKİZLER senin gölgen olmuş. O yüzden hayatına İkizler çekip duruyorsun ve muhtemelen onları anlamadığın, hoş göremediğin için onlarla anlaşamıyorsun. Zıttına çekiliyor ama zıttını bir türlü kabul edemiyorsun:)

Yaralı şifacı Şiron da burada, Güneş ve KAD ile kavuşumda.

Şiron İkizler’de hem eğitimle ilgili bir yara (öğretmen olamamak) hem de dil yarası verir. 5 dr orb ile KAD kavuşumu, özellikle aşk hayatında zorlanmalar seni topluluklara, kendin dışındaki alana itiyor. Bencilliğini öyle ya da böyle bırakacak ve topluluklara karışacaksın. Yalnız kalma, kendi kabuğuna gizlenme ve kendi dünyanın efendisi olma arzun geçmiş tortulardan (Yay) geliyor. Seyyah, yalnız başına dünyayı dolaşan, felsefesini ya da inançlarını aktaran, ama karşı tarafı dinlemeyen, geribildirim almayan, insanlardan ve iletişimden kaçan bir yapıdan geliyorsun. Belki fanatik, dogmatik bir yapı bile olabilir. Buradan başkalarının fikirlerine, farklı fikir ve yaşam tarzlarına meraklı gözlerle ve TARAFSIZca bakan, bilgiyi araştırma ve sentezleme yoluyla elde eden, yakın çevresiyle iletişimini geliştiren, bugün burada problemlerine pratik çözümler geliştiren bir kişiliğe doğru evriliyorsun. 

Aşkta aldığın yaralar ve çocuklara bakış açın (istememe) GAD’ünün 5. Evde olması ile alakalı. Burası karmik tortuların seni aşağı çektiği alan. Kendini herkesten üstün, önemli, zeki, iş bilen görmene, başkalarından ayrışmana ve girdiğin her ortamda, el üstünde tutulmak, imtiyaz görmek istemene, aşkta da prenses muamelesi istemene sebep oluyor. Sen bunu istedikçe hayat da sana yok öyle birşey diyor. Aşk hayatında flörtlerin geçmişten getirdiğin kişiler olabilir. Zaten aşka tamamen sıradışı yaklaşıyor, birine bağlı kalma, tek eşli olma, ahlak kuralları gibi konuları takmıyorsun. Biraz sıradışı, kendinden genç ve sağı solu belli olmayan elektrikli tiplere de çekilmen buradaki Uranüs ile apaçık görülüyor. Ancak Venüs stabilite, konfor ve kalıcılık aradığı için birini seversen ve elde edemezsen olay çıkartıyorsun. Bu alan aşkta zorlanmana sebep olup seni sürekli topluluklara itiyor. 

GAD yanındaki Uranüs aşk hayatında her ilişkinin deprem gibi ani başlayıp ani bitmesine, sürekli belirsiz hatta bazen tuhaf olmasına sebebiyet verebilir. İlgilendiğin hobiler de bu şekildedir, aniden başlar ve biter. Neptün de burada aldanma ve aldatma potansiyelini getirir. Karşındakilerle ilgili bir illüzyona ya da gözünde büyütmeye kapılıp olanı olduğu gibi göremeyebilirsin. Derin duygusal sevgi ihtiyacın seni aldatıyor, uygun olmadığı halde sevdiğini sanarak yanlış ilişkilere girebiliyorsun. Aynı zamanda yetenekli, yaratıcısın ama bunları doğru olarak kullanmakta zorlanıyorsun. Edebiyat, sanat, müzik, tiyatro, sahne alanları ilgini çekiyor. Özellikle görsel sanatlar-fotoğrafçılık konusunda yeteneklisin. 

Neptün Juno karşıtlığı, her aşkta karşındakini hayalindeki kişi sanarak ona anlamlar yüklemene ama gerçekte olan doğasını nihayet gördüğünde hayal kırıklığına uğramana sebebiyet veriyor. Seni boş hayaller peşinde koşturuyor bu Neptün.

GAD yöneticisi Jüpiter Ay ile kavuşumda, iş hayatı ve sağlıkla ilgili sana şans veren bir konumda. Oğlak burcunda zararda çalışsa da, bir şekilde hiçbir zaman işsiz kalmazsın, ancak sık sık iş değiştirebilirsin. Ay burada bu alanda dengesizlikler getirebilir. Ay da Jüpiter’de öncü burçta olduğu için sürekli bir şeyleri değiştirmek, daha iyi hale getirmek için sen de huzursuzluk durarak yok yere icat çıkarabilirsin elbette:) Muhtemelen annen de benzer karakterdedir ama hizmet ruhlu olma kodları anneden geliyor. 

Jüpiter retro Nunki sabit yıldızı kavuşum, iş için çok gezersin, bu seyahatler denizaşırı da olabilir. İyi yazı yazabilirsin, ayla kavuşum, karşındakine dilinle ifade edemediğin duygularını ve düşüncelerini yazıyla iyi aktarabilirsin. Burada tazminat da almak var, muhtemelen buradan yüklü tazminat alarak ayrılırsın, 40 yaşından sonra da gelirin artabilir. İyi yemek yapman da bu yıldızdan geliyor:) 

Ay Oğlak Deneb sabit yıldızı ile kavuşumda anneden yana sıkıntı, duygularda sıkıntı verir ama bu yıldıza sahip olan kişiler kariyerde şans ve başarı sahibi olur. Başarı geç yaşta gelir. Komuta yeteneği, yönetme yeteneği veren yıldızdır. 

Haritanın en güçlü gezegeni Venüs, bu Venüs’ü iyi çalıştırmak gerekiyor. Boğa’daki Venüs, parayı, dünyevi zevkleri, herşeyin en değerlisini çok iyi bilir. Üstelik bu değerleri de kalıcı hale getirmesini bilir. Sanatçı tarafların da buradan geliyor. İleride mesleğe dönüştürmek üzere sanatla ilgili yönlerini istikrar içerisinde geliştirmeni öneririm. Venüs, Güneş’i ve KAd yöneticisi Merkür’ü yöneten gezegen, dolayısıyla haritanın başarısı Venüs’e bağlanıyor. Venüs 21 derece Rana sabit yıldızında, aslında aşk doktoru gibi birşeysin, aşkla ilgili bilgi sahibi gelmişsin dünyaya. Bu konum 10. Evde sana üst düzey yöneticilik bile getirir.

Ama Venüs 4. Evdeki Mars’tan karşıt yiyor. Mars hem retro, hem Satürn ile uzak da olsa kavuşumda. Akrep’te çok güçlü çalışan bu Mars’ın mücadele enerjisi içe dönük çalışıyor. O yüzden ne yaparsan yap mücadeleyi çok içeriden, çalıyı dolanarak bazen arkadan i çevirerek yapıyorsun. Öfkeni iyi gizliyorsun. Ama ani patlamalar seni bir anda ele veriyor. Aslında 4. Evin girişi de Terazi, yöneticisi Venüs. Özdeğer bilincini sana veren ama aynı zamanda da hırpalayan aile yaşamı. Belki de bunu kendi evinde tekrar inşa etmen gerekecek. 4. Ev karma ile de alakalıdır. Soy karmanız yüksek. Bu karma muhtemelen anne soyundan geliyor. 

Mars erkekleri ve erkek kardeşleri sembolize ettiği için, burada Venüs’e yaptığı karşıt açı, abinle yaşadıklarının senin özdeğer duygunu en çok hırpalayan konu olduğunu görüyoruz. Üstelik bu Mars Akrep burcunda, burada sinsi, üstü kapatılan ve cinsellikle ilgili bir konu olduğu da açık. Sen bu konunun üzerine beton dökmüşsün, bu konuyla alakalı gerçek hislerini tamamen örtmüşsün. Bununla yüzleşip bu öfkeyi açığa çıkarmadığın sürece o Venüs’ün sana verebileceklerinden mahrum kalacaksın. İşin kötüsü Mars Zuben El Hakrabi sabit yıldızında, bu kötü cinsel karma geçmişten geliyor. Yani sen aslında en hafifinden bir bedel ödemişsin. Bunu böyle kabul ederek de sindirebilirsin. Muhtemelen iffetsizlik yüzünden cinayete kurban gittin. Bu hayatta aynı kişi gelip sana cinsel anlamda yaraladı. Cinsel aksiyonlarına gerçekten dikkat etmen gerekiyor.

Ay Mars 60’lık, bir şekilde annenin de bu konuyu desteklediğini düşünüyor olabilirsin. Ya da sen anneni üzmemek için burada sessiz kalmış olabilirsin. 

Mars’ın diğer yöneticisi Pluto da bu evde, Terazi burcunda 29 derece, sana bedeli ağır ilişki krizleri yaşatıyor. İlişkilerde bugün yaşadığın sorunların temelinde tamamen çocukluğunda yerleşmiş olumsuz duygular yatıyor. Kırılganlığının üstünü örtmeye çalışsan da her ilişkide biraz daha suratına patlıyor. Ailedeki erken kayıplar, derin aile özlemi, kaybetme korkusu ile her türlü ikili ilişkide her konuda sözünün geçmesini istiyorsun. Sorunların kaynağı kendin olsan bile bunu asla kabul etmiyorsun.

Pluto Merkür karşıtlığına dikkat edilmeli. Dilinle öldürüyorsun. Saplantılı takıntılı düşüncelerin gelişimini engelliyor. Önünde duran gerçeği kabul etmiyorsun. Zihnin hep bir mücadele içerisinde. Acımasızca konuşuyorsun. Bunu kontrol et, yaralamak için konuşma yoksa bir sonrakine Merkür retro olabilir:) İlişkilerdeki iletişimde her türlü krizden kaçınmanda fayda var. Bu da böyle de ve geç.

Pluto da Venüs yönetiminde. Herşey dönüp dolaşıp Mars’ın hırpaladığı bu Venüs’e geliyor. Mars’ın içe kapanık bastırılmış öfkesini olur olmadık kişilerden çıkartıyorsun. Tüm erkekler sana bir yerde düşman görünüyor.

Ev yer yurt konularında sürekli zorlanıyorsun. Rüyalarının kökeni 4. Ev, burası haritanın cehennemi. Satürn Akrep’te retro, seni rüyalarla zorluyor. Köklerle, geçmişle ilgili bastırdığın başka konular varsa, rüyalar seni o yüzden tetikliyor olabilir. Atalarla ilgili farkındalık yaşamak sana iyi gelebilir. Ruhsal taraflarını yok sayma eğiliminin kökeni de Satürn. Geçmişte yapılmış hatalar olabilir. Bunları tekrarlamaktan korktuğun için kaçıyor olabilirsin. Ve buradan kaçarken de kendini cinsellikle var etmeye çalışıyorsun çünkü insanlara güvenmiyorsun. Güvenilecek insanların ardında bit yeniği arayıp, asıl hiç güvenilmeyecek kişilere teslim oluyorsun. Cinsellik ise kimseye güvenmeni gerektirmeyen bir alan olduğu için en rahat oradasın.

Bu Venüs nasıl çalışacak? Özdeğer duygunu inşa etmek için bilinçaltını çözmen ve şifalandırman gerek. Üstünü kapattığın yaralarla yüzleşmen gerekiyor. Bu abinle bugün yüzleşmeyi bile gerektirebilir. 

Venüs 10. Evde, Oğlak’ın evinde, dış dünyadaki sorumlulukları alman, hayata ciddiyetle yaklaşman, ilişkilerde alma verme dengesini kesinlikle gözetmen lazım. Dünyevi zevklerin tadını çıkarırken seçici olmayı öğrenmelisin. İş hayatında isteklerin konusunda kararlı ve ısrarcı olman gerekiyor. Elbette ikili ilişkilerde de. Özellikle para konusunda hak ettiğini alma, maddi anlamda büyümeyi gerçekten isteme konusunda ilerleme kat etmelisin. Para kazanman, kendini sevmen, kendine layık olanı seçmen ve geleneksellikten kopmaman senin için faydalı olur. 

Juno Pluto üçgeni, karmik ruh eşi seni dönüştürecek. Muhtemelen bu kişi sen bilinçaltını çözmeden ortaya çıkmayacak. Şu an bilinçaltının komutasında bir illüzyon içerisinde karşına çıkanları o kişi sanıyorsun. Büyük krizlerle bitmesinin sebebi senin varsayımların. Aslında onlar zaten oldukları gibiler. SENİN vizörü değiştirmen gerekiyor:) 

1 Yıllık Öngörüm

(19.05.2020 – 2021)

Ay Balzamik fazda, kapanışların, bitişlerin, kayıpların olduğu, son derece depresif bir süreçtesin Mayıs’tan beri. Su ve hava elementinin arttığı bir yıl, bu nedenle hem daha duygusal, hem biraz daha içe dönük düşünebilen, kendine dışarıdan bakabildiğin bir sene geçiriyorsun. Yükselen Balık ve Mars 12. Evde Balık’ta, elin kolun bağlı hissedip kurban psikolojisine bürünmüşsün. Neptün de Yükselen üzerinde, kafanı iyice karıştırmış, ben kimim neredeyim ne yapıyorum üzerine kafa karışıklığı yaşamışsın. Bu dönemde bağımlılıkların da artmış olabilir. 

Ay Koç burcunda, 1. Evde, aslında isteklerin için harekete geçme cesaretini de içinde bulmuşsun ama bir yandan da sabrın yok, hevesin çabuk geçiyor. Yani içsel olarak konuyu çözmek istiyor ama sonra akışına bırakıyorsun. Konular havada kalıyor. 

Satürn Jüpiter ve Pluto 11. Evde, sosyal çevre ve gruplarla zorluklar yaşamışsın. Ait olduğun sosyal gruptan uzak kalmayı da gösteriyor olabilir. KAriyer evi yöneticisi Jüpiter de burada, işle ilgili şanslar da hep bir ileri iki geri olmuş.

KAD Yengeç ve 4. Evde, evine dönmüşsün, zaten hepimizin haritalarında bu tema biraz var. Karmik ruh eşi karşına çıkmış, ama geçmişten geldiği için seni oldukça zorlamış. Aslında bir ritm tutturmanıza rağmen mücadele dolu geçmiş süreç. Aşk seni sınamış ve yormuş. Juno Şiron karşıtı yara almana sebebiyet vermiş. 

Venüs Retro ve İkizler’de, Neptün’le de kare açıda (bende de aynı kombinasyon var.) Bu aldatma, aldatılma, ilişkide dikiş tutmaması ile alakalı bir gösterge. Ama buradaki semboloji yakın çevreden bir aşk ve onunla ilgili kapalı kapılar ardındaki aldanma. Bu aldanmanın içerisinde senin kendini kandırararak aldatmış olman vurgulu. Burada 12. Evde Mars Ceres kavuşumu da bebekle ilgili konuyu gösteriyor. O konu da seni oldukça hırpalamış.

Genel olarak para konusunda düşünceli olduğun bir yıl bu ve para konusu gelgitli (Uranüs 2. evde). Para bir geliyor bir gelmiyor, düzensiz ve istikrarsız. Bu da seni bozuyor elbette SABİT ötesi bir Boğa olarak:) Allahtan bu seneki haritada değişken daha fazla, tüm bu değişimleri daha sakin karşılayabiliyorsun. Önümüzdeki Mayıs’a dek para ve kariyer konusunda kalıcı bir gelişme yaşanmaz. 

Ağustos 2021 ay düğümleri döngü yapacak. Hayatında dönüm noktası bazı gelişmeler olabilir. Karmik bağın olan biriyle tanışabilirsin. Kariyerde öne çıkma ve sivrilme olabilir. 

Sevgiyle kal:)

 

If you’re searching for someone to write my essays online, then you’re in the right spot. Expertise and support from editors and proofreaders professionals make the professional essay writers an invaluable resource. They are reliable service providers whenever you require help with your writing assignments in school or at work. It is possible to place write my research paper for me an order to get a writer working on your essay. A response will be delivered immediately. A good academic paper is composed of collecting information, conducting research or analysis, then generating ideas that are based on knowledge. An essay that is of the highest quality demands creativity and planning.