Aştanga Yoga

Aştanga Yoga

Son 60 yıldır tüm dünyada uygulanan en popüler yoga disiplini olan Aştanga Yoga, Hindistan’da “Sri Krishna Pattabhi Jois”un oluşturduğu bir yoga sistemidir.

Aştanga yoga belirli bir sırayla uygulanan hareket serilerini içerir ve “vinyasa” olarak bilinen, nefes ve hareketin birlikte akışını sağlayan bir sistem kullanır.

Uygulama sırasında nefesin ve hareketin senkronize edilmesi bedeni ısıtır, kanı temizler ve kanın bedende özgürce dolaşımını sağlar. Bu sirkülasyon, toksinlerin atılmasını sağlar, eklem ağlarına iyi gelir. Bedene güç, esneklik ve sağlık getirir.

Ashtanga üç ana unsurdan beslenir; Doğru Nefes Ujjayi nefes – Asana poz – Drishti göz odak noktası

Bu unsurlar bir arada ve düzenli bir şekilde uygulandığında kişiye derin bir farkındalık kazandırır. Böylece fiziksel, ruhsal ve zihinsel potansiyelin artmasını sağlar.

Bedeni güçlendiren, arındıran metoda asana denir. Ashtanga Yoga’da asanalar 6 seri içinde gruplaşır. Birinci Seri (Yoga Chikitsa), bedeni toksinlerden arındırır ve hizasını düzenler. İkinci Seri (Nadi Shodhana), nadi denen enerji kanallarını temizleyip, açarak, sinir sistemini arındırır. İleri düzey seriler, A,B,C ve D (Sthira Bhaga), güçlendirici çalışmalardan oluşur. Bir seri içerisinde, bir pozda ustalaşmadan bir poza, seriler arası geçişlerde de, bir seride ustalaşmadan, bir sonraki seriye geçilmez. Seri içinde asanaların sırası da özenle takip edilmelidir. Her duruş, bir sonraki duruş için hazırlayıcı niteliktedir. Yoganın ilk iki basamağı olan, yama ve niyama prensipleri uygulanmadan yapılan asana pratiğinin, spiritüel faydası fazla olmaz.

Sekiz Basamaklı Yol

 1. YAMA (Ahlak Kuralları)
 • Ahimsa / Zarar Vermemek
 • Satya / Doğruluk
 • Brachmacharya / Cinsel enerji kontrolü
 • Aparigraha / Açgözlü Olmamak
 • Asteya / Çalmamak
 1. NİYAMA (Kişisel Arınma)
 • Saucha / İç&Dış Temizlik
 • Santosha / Memnuniyet
 • Tapas / Disiplin
 • Svadhyaya / Kişisel Çalışma
 • Ishvara Pranidhana / Yaratıcıya teslimiyet
 1. ASANA (Duruşlar)
 2. PRANAYAMA (Nefes Kontrolü)
 3. PRATYAHARA (Duyuların Kontrolü)
 4. DHRANA (Odaklanma)
 5. DHYANA (Meditasyon)
 6. SAMADHI (Aydınlanma)

Yoga Chikitsa / Primary Series / Birinci Seri

Yoga Chikitsa (Yoga Terapi) olarak bilinen bu temel seri, bedeni ve ruhu arındırıcı, şifa verici özelliktedir. Toplam 4 seriden oluşan Aştanga Yoga’nın ana ve en önemli serisidir.

Aştanga Yoga’nın Unsurları

Vinyasa: Nefesle hareketin senkronizasyonu sonucu oluşan akış halidir.

Triştana: Trishtana, Duruşlar, nefes sistemi ve bakış noktalarından oluşan üçlü sistemin adıdır. Yoga pratiğinde tüm dikkat ve hareketler, bu üçlünün üzerine inşa edilmelidir. Yoga pratiği açısından bu üçlü çok önemlidir ve arınmanın üç aşamasını birden kapsar: beden, sinir sistemi ve zihin. Bu üçlü daima bir arada uygulanmalıdır.

Nefes: Ujjayi Nefes, Enerji Kilitleri (Mula Bandha, Uddhiyana Bandha)

Drişti: Bakış noktaları

Asana: Duruşlar

Bandhalar (enerji kilitleri): Aştanga nefes sisteminin ana unsurlarıdır. Bandhaların amacı, pranik enerjiyi beden içinde tutarak, enerjetik bedende bulunan ve sayıları 72000 civarında olan nadilere (enerji kanallarına) yönlendirmektir. Mula bandha, anal kilit, uddiyana bandha, alt karın kilididir. Her iki bandha yaşam enerjisini beden içinde tutar, bedenin hafif, güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar. Mula bandha, omuganın tabanında bulunur, pranayı bedenin içine hapseder. Uddiyana bandha ise pranayı yukarıya, nadilere yönlendirir. Bandha kontrolü olmadan, nefes doğru olmaz ve asanalar fayda sağlamaz.

Aştanga başlangıç videosu için buraya tıklayınız.

Aştanga Yogayla tanışma hikayemi okumak için buraya tıklayınız.